Zabezpieczenia sanitarne związane z pandemią COVID-19

  • z pobytu w ośrodku będą mogły korzystać osoby dorosłe zaszczepione przynajmniej jedną dawką szczepionki oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi nie są objęte programem szczepień;
  • w przypadku wystąpienia u któregokolwiek z mieszkańców danego domku objawów wskazujących na zachorowanie na COVID-19, wszyscy użytkownicy tego domku poddadzą się izolacji i będą zobowiązani do niezwłocznego wykonania testów na obecność koronawirusa. W przypadku pozytywnego wyniku testu wszyscy mieszkańcy danego domku powinni opuścić ośrodek najpóźniej do godz. 8:00 dnia następnego;
  • dopuszcza się zawieszenie prowadzenia wyżywienia w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem w zespole przygotowującym posiłki, na okres wskazany przez Sanepid;
  • utrata świadczeń (zakwaterowania lub wyżywienia) z powodu pandemii COVID-19 będzie podstawą do zwrotu opłaty za tę część świadczeń, ale nie będzie podstawą do roszczeń odszkodowawczych od AGH lub od prowadzącego wyżywienie.


Wszystkie wyżej wymienione ustalenia organizacyjne zostaną uwzględnione w umowie na świadczenie usług pobytu w Ośrodku AGH w Łukęcinie, zawartej z dysponentami poszczególnych domków, oraz w regulaminie ośrodka.